Rhifyn Nesaf y Cylchlythr Gwaith Ieuenctid

Efallai rydych yn cofio, mae CWVYS wedi bod yn cefnogi’r Llywodraeth Cymru i gasglu erthyglau a newyddion ar gyfer y cylchlythyr Gwaith Ieuenctid yn diweddar.

Disgwylir y rhifyn nesaf ym mis Medi, felly hoffem eich annog i anfon gwybodaeth atom am eich newyddion a’ch digwyddiadau erbyn 13eg Awst.

Anfonwch yr holl wybodaeth at ellie@cwvys.org.uk

Yn y rhifyn hwn, byddwn yn myfyrio ar brofiadau a heriau’r 18 mis diwethaf. Byddwn hefyd yn tynnu sylw at sut rydym yn gweithredu’r dysgu sydd wedi deillio o’r pandemig – felly os oes gennych stori sy’n cyd-fynd â’r thema hon o ‘adlewyrchiadau’, byddem wrth ein bodd yn ei chlywed.

Dyma’r Style Guide er mwyn i chi gael syniad o’r hyn y mae’r Tîm Ymgysylltu yn Llywodraeth Cymru yn ei ddisgwyl.

Gallwch ddod o hyd i rifynnau blaenorol yma: https://llyw.cymru/cylchlythyraun-ymwneud-gwaith-ieuenctid

I danysgrifio dilynwch y ddolen hon: https://llyw.cymru/cofrestrwch-i-dderbyn-y-cylchlythyr-gwaith-ieuenctid

Rydym yn edrych ymlaen at weld eich cyflwyniadau!

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid

Mae Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2021 ar agor ar gyfer enwebiadau.

Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud enwebiad, gan gynnwys y ffurflen enwebu ei hun, ar gael ar-lein yma: https://llyw.cymru/gwobrau-rhagoriaeth-gwaith-ieuenctid

Byddem yn ddiolchgar am eich help i rhannu’r wybodaeth hon yn eang trwy eich rhwydweithiau.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Iau 29 Gorffennaf 2021.

Byddwn yn trafod yng nghyfarfod Rhanbarthol nesaf CWVYS ar yr 22ain o Orffennaf, rydym yn annog aelodau CWVYS yn gryf i enwebu eu hunain, mae gan y sector gyfoeth o waith gwych yn digwydd ac mae’n werth ei rannu.