CYFARFODYDD RHANBARTHOL CWVYS

Dyma ddyddiadau cyfarfodydd Rhanbarthol CWVYS Chwefror 2019

• 12/2/19 – Gogledd Cymru â€“ Yn TAPE Community Arts Centre, Berthes Road, Hen Golwyn, Conwy, LL29 9SD

• 13/2/19 – De Orllewin a Chanolbarth â€“ Yn at EYST Ethnic Minorities & Youth Support Team Wales (EYST Wales), Units B & C, 11 St Helens Road, Abertawe, SA1 4AB

• 14/2/19 – De Canol a Dwyrain Cymru â€“ yn Cathays and Central Youth and Community Centre, 36-38 Cathays Terrace, Cathays, Caerdydd CF24 4HX

Bydd Keith Towler, Cadeirydd Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro Cymru, yn mynychu pob un o’r cyfarfodydd. Yn ychwanegol cynhelir ymgynghoriad ar Wybodaeth Ieuenctid Ddigidol, er mwyn dylanwadu ar gynnwys strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru.

Pwy all fynychu? – rheolwyr ac ymarferwyr a gwirfoddolwyr cyrff a sefydliadau sy’n aelod o CWVYS. Dewch yn llu

RSVP – catrin@cwvys.org.uk

cc map