Taith yw rhaglen cyfnewid dysgu rhyngwladol Cymru, a lansiwyd ym mis Chwefror 2022.

Bydd Taith yn cynnig cyllid a chefnogaeth i fudiadau ieuenctid ledled Cymru, gan ganolbwyntio’n benodol ar y rhai sydd heb unrhyw brofiad neu brofiad cyfyngedig o symudedd rhyngwladol.

Mae gan Taith ddau lwybr ar hyn o bryd, mae Llwybr 1 yn canolbwyntio ar gyfleoedd symudedd unigol i bobl ifanc a sefydliadau deithio y tu allan i Gymru. Mae Llwybr 2 yn canolbwyntio ar adeiladu a datblygu partneriaethau strategol gyda phartneriaid rhyngwladol er budd pobl ifanc a gwaith ieuenctid yng Nghymru.

 

Llwybr 1

Mae Taith Llwybr 1 i Ieuenctid ar gau i geisiadau.

I gael trosolwg o Lwybr 1, gweler y canllaw rhaglen: Canllawiau Rhaglen Taith 2023
Mae yna Ganllaw penodol ar gyfer Llwybr Ieuenctid 1 a allai fod o ddiddordeb i chi hefyd.

 

Mae cyflwyniad Ellie Bevan yn mynd trwy’r Canllawiau Rhaglen yn edrych ar y Sector Ieuenctid yn unig ar gael yma hefyd; Taith – Introduction to Youth – Cymraeg

Gallwch ddod o hyd i restr o Gwestiynau Cyffredin yma; https://www.cwvys.org.uk/taith-gwestiynau-cyffredin/?lang=cy

 

 

Llwybr 2

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth gyffredinol ar Pathway 2 ar wefan Taith yma;  https://www.taith.cymru/pathway_2/ieuenctid/trosolwg/ a hefyd yn y Canllaw Rhaglen Canllaw Rhaglen Taith-Pathway-2-Welsh

Mae Taith Llwybr 2 ar gau i geisiadau ar hyn o bryd

 

Os oes gennych cwestiynnau, mae croeso i chi cysylltu a Cydlynydd Taith ar gyfer Corff Trefnu’r Sector Ieuenctid, Vicky Court drwy VickyCourt@wcia.org.uk neu dîm Taith yn uniongyrchol drwy ymholiadau@taith.cymru