Gwyliwch o’r cartref – Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid – Llif byw – CWVYS

 

Yn cydnabod ymarfer Gwaith Ieuenctid Eithriadol yng Nghymru   

LLYWODRAETH CYMRU – Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid | LLYW.CYMRU

Ar 22 Chwefror 2024 bydd seremoni Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2023 yn cael ei chynnal yn Venue Cymru, Llandudno. Dyma binacl calendr Gwaith Ieuenctid yng Nghymru fydd yn anrhydeddu cyfraniadau gwaith ieuenctid eithriadol ledled y wlad. Bydd y seremoni, a gyflwynir gan Mirain Iwerydd (S4C, BBC Radio Cymru), yn dathlu ymroddiad ac effaith unigolion a sefydliadau sydd wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl ifanc yng Nghymru.

Mae’r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn fenter gan Lywodraeth Cymru er mwyn cydnabod a dathlu ymarfer gwaith ieuenctid eithriadol yng Nghymru. Mae’n gyfle i gydnabod y rôl amrywiol a hanfodol y mae gwaith ieuenctid yn ei chwarae yn ein cymunedau; meithrin twf a chefnogi lles pobl ifanc.  Bydd y digwyddiad yn hyrwyddo rhagoriaeth, arloesedd ac amrywiaeth o fewn y sector gwaith ieuenctid, gan dynnu sylw at dalent ac ymroddiad eithriadol gweithwyr ieuenctid ledled Cymru.Nod y gwobrau yw hyrwyddo rhagoriaeth, arloesedd ac amrywiaeth yn y sector gwaith ieuenctid, gan dynnu sylw at gyfraniadau amhrisiadwy  y rhai yn y sector wrth lunio dyfodol pobl ifanc.

Mae seremoni’r Gwobrau yn argoeli i fod yn achlysur cofiadwy, gan arddangos talent ac ymroddiad eithriadol gweithwyr ieuenctid ledled Cymru. Bydd y digwyddiad yn rhoi llwyfan i ddathlu eu cyflawniadau ac ysbrydoli eraill i barhau i gael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl ifanc.

Maer rhestr fer y teilyngwyr Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2023 wedi cael ei chyhoeddi’r wythnos hon ar gyfrif X (Twitter gynt) @IeuenctidCymru, Instagram: @cwvys_cymru, Facebook: @GwaithIeuenctidCymru rhwng 5.12.23 a 15.12.23

Mae seremoni ac enillwyr y llynedd ar gael yn – Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid | LLYW.CYMRU

Edrychwch ar y Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2022 – 2022 Youth Work Excellence Awards | Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid, Youth Work in Wales | Gwaith Ieuenctid Cymru – YouTube

Enillwyr 2023

Partneriaeth Leol: Her Voice Wales

Partneriaeth ranbarthol neu genedlaethol: Urdd Gobaith Cymru

Arloesi Digidol: Crewyr Cynnwys Caerdydd

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth: Peer Action Collective Cymru

Arloesedd yn y Gymraeg: Gisda

Seren y Dyfodol: Dominique Drummond NYAS Cymru

Gwaith Gwirfoddolwr Eithriadol: Molly Fenton

Gweithiwr Ieuenctid Eithriadol: Kelly Powell, YMCA Abertawe

Arweinyddiaeth: Jo Sims o CBS Blaenau Gwent

Loading