Gwybodaeth gyffredinol

Rhif Elusen Gofrestredig 1110702
Rhif Cwmni 5444248

CWVYS

Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Cymru (CWVYS)
Tŷ Baltig
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FH

Phone: 029 2047 3498
Fax: 029 2045 1245
Follow us on Twitter: @CWVYS
Find us on Facebook : www.facebook.com/CWVYS
Contact us at Helen@cwvys.org.uk