Mae Adoption UK yn bodoli i gefnogi plant a phobl ifanc nad ydynt yn gallu byw gyda’u teuluoedd biolegol ac…
Ganed Afan Arts o weledigaeth ein Prif Swyddog Gweithredol, sef elusen a fyddai’n defnyddio’r celfyddydau creadigol i rymuso bywydau pobl…
Ein nod yw gwella bywydau pobl wrth leihau’r niwed sydd yn cael ei achosi gan alcohol. Mae gennym nod hirdymor…
Mae Anabledd Dysgu Cymru yn elusen genedlaethol sy'n cynrychioli'r sector anabledd dysgu yng Nghymru. Rydym am i Gymru fod y…
Arts Factory is an independent development trust that was established in 1990 by local people who were tired of being labelled…
Yn ASH Cymru ein cenhadaeth yw cyflawni Cymru ddi-fwg trwy weithio ar gyfer polisi rheoli tybaco cryf. Rydym yn gweithio…
At The British Deaf Association we believe that every Deaf child has the right to bi-lingual education. Alongside the medical and technological…
Mae Croes Goch Prydeinig yn helpu pobl mewn argyfwng, pwy bynnag a ble bynnag ydyn nhw. Rydym yn rhan o…
Mae Brook wedi bod ar flaen y gad o ran darparu cymorth lles ac iechyd rhywiol i bobl ifanc ers…
Mae Cadetiaid Heddlu Gwirfoddol Dyfed-Powys wedi’i gynllunio i ddarparu amgylchedd diogel lle gall pobl ifanc ddysgu fel unigolion, meithrin sgiliau gweithio mewn…
Mae Cadetiaid Heddlu Gwirfoddol yn grŵp ieuenctid lifrai a gydnabyddir yn genedlaethol ar gyfer pobl ifanc 14 a 18 oed.…
Mae Cadetiaid Heddlu Gwirfoddol yn grŵp ieuenctid mewn lifrai a gydnabyddir gan yr heddlu, ar gyfer pobl ifanc rhwng 13…