Ganed Afan Arts o weledigaeth ein Prif Swyddog Gweithredol, sef elusen a fyddai’n defnyddio’r celfyddydau creadigol i rymuso bywydau pobl ifanc a gwella eu hiechyd meddwl a’u lles.

Rydym yn annog pobl ifanc i fod yn gyffrous am fod yn rhan o’r celfyddydau, technoleg ddigidol a’u cymuned, trwy ddarparu llwyfan rhad ac am ddim i bobl ifanc yr ardal gymryd rhan yn y celfyddydau creadigol, ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol y diwydiant celfyddydol. Yn gwbl gynhwysol a hwyliog, mae cyfranogiad yn dysgu sgiliau sylfaenol a throsglwyddadwy, gan helpu’r bobl ifanc i deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, a gwireddu eu galluoedd a’u potensial eu hunain.

Mae Afan Arts yn canolbwyntio ar gydweithio, arloesi a chreadigedd. Mae ein gweithgareddau wythnosol yn cynnwys Theatr Ieuenctid Greadigol am ddim a chynhwysol, Podledu, Gwneud Ffilmiau Nodwedd a Dogfen.
Trwy rym y celfyddydau, rydyn ni’n rhoi llais i bobl ifanc ar faterion sy’n bwysig iddyn nhw ac yn rhoi’r cyfleoedd iddyn nhw estyn allan ac effeithio ar eraill.

Instagram: https://www.instagram.com/afan_arts/