If you’re not able to attend the Youth Work Excellence Awards in person, we have the option to join via a livestream on Youtube.

If you’re interested in hosting a watch party for the event, please fill in the form below and we’ll be in touch!


Os na allwch fynychu’r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn bersonol, mae gennym yr opsiwn i ymuno trwy ffrwd fyw ar Youtube.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal parti gwylio ar gyfer y digwyddiad, llenwch y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.