CYFARFODYDD RHANBARTHOL CWVYS

A picture with details of the regional meeting dates this week, in Welsh, actual dates and times below in text.

Bydd Cyfarfodydd ZOOM Cymdeithasol Rhanbarthol CWVYS yn cael eu cynnal bob pythefnos ar gyfer sefydliadau gwaith ieuenctid gwirfoddol. Yn ystod y cyfnod COVID-19 digynsail hwn, credwn ei bod yn bwysig estyn allan, cysylltu a chefnogi ein haelodau.

Y Dyddiadau nesaf yw:

Canol De a De Dwyrain Cymru – yn ymuno a Gogledd Cymru – 10/07/20 10yb to 11yb

Canolbarth a De Orllewin – 10/07/20 1yp to 2yp

Rydym yn darparu lle cefnogol i’r sector:

  • cadwch mewn cysylltiad â’i gilydd
  • cefnogaeth a rhannu gwybodaeth
  • cyfleu i eraill rhannu bryderon a materion y sector
  • a thipyn o hwyl

Cysylltwch â Catrin James: catrin@cwvys.org.uk i dderbyn y manylion ymuno i ymuno â’r cyfarfod yn eich rhanbarth.