Tabl Crynodeb Gwaith Ieuenctid o gyfyngiadau Covid-19

Gwaith Ieuenctid – Tabl o’r cyfyngiadau ar gyfer pob lefel rhybudd;

Datblygwyd y tabl Canllawiau Gwaith Ieuenctid gan y sector Gwaith Ieuenctid i gefnogi darpariaeth Gwaith Ieuenctid i bobl ifanc yng Nghymru yn unol â’r lefel rhybudd.

Gellir gweld y lefel rhybudd gyfredol ar gyfer Cymru yma – https://llyw.cymru/coronafeirws

Ar bob lefel rhybudd, rhaid dilyn y canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru – https://llyw.cymru/coronafeirws

Gellir dod o hyd i’r canllawiau ar gyfer gwaith ieuenctid yma https://llyw.cymru/canllawiau-gwasanaethau-gwaith-ieuenctid-coronafeirws

Canllawiau i leihau’r risg i o ddod y gyswllt â coronafeirws https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd

Mae’r yn rhoi enghreifftiau o ba fathau o waith ieuenctid a allai fod yn briodol ar bob lefel rhybudd, seiliwyd hyn ar Gynllun Rheoli Coronafirws Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/cynllun-rheolir-coronafeirws-lefelau-rhybudd-diwygiedig-yng-nghymru-mawrth-2021

Cynhyrchwyd gan CWVYS gyda mewnbwn David Williams cadeirydd PYOG a chyngor gan Lywodraeth Cymru

Gofyn am farn ar ganllawiau’r Cwricwlwm newydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor ymgynghoriad ar ganllawiau ychwanegol ar gyfer Cwricwlwm newydd Cymru.

Mae’r ymgynghoriad wyth wythnos yn cynnwys canllawiau drafft pellach a chod ar gyfer dysgu Perthynas a Rhywioldeb Addysg a Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg.

Dolen i’r dogfennau ymgynghori:

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/ymgynghoriadau-ar-ganllawiau-ychwanegol-cwricwlwm-i-gymru

Mae’r wyth maes canlynol bellach ar agor ar gyfer ymgynghori: