Gwaith Ieuenctid – Tabl o’r cyfyngiadau ar gyfer pob lefel rhybudd;

Datblygwyd y tabl Canllawiau Gwaith Ieuenctid gan y sector Gwaith Ieuenctid i gefnogi darpariaeth Gwaith Ieuenctid i bobl ifanc yng Nghymru yn unol â’r lefel rhybudd.

Gellir gweld y lefel rhybudd gyfredol ar gyfer Cymru yma – https://llyw.cymru/coronafeirws

Ar bob lefel rhybudd, rhaid dilyn y canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru – https://llyw.cymru/coronafeirws

Gellir dod o hyd i’r canllawiau ar gyfer gwaith ieuenctid yma https://llyw.cymru/canllawiau-gwasanaethau-gwaith-ieuenctid-coronafeirws

Canllawiau i leihau’r risg i o ddod y gyswllt â coronafeirws https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd

Mae’r yn rhoi enghreifftiau o ba fathau o waith ieuenctid a allai fod yn briodol ar bob lefel rhybudd, seiliwyd hyn ar Gynllun Rheoli Coronafirws Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/cynllun-rheolir-coronafeirws-lefelau-rhybudd-diwygiedig-yng-nghymru-mawrth-2021

Cynhyrchwyd gan CWVYS gyda mewnbwn David Williams cadeirydd PYOG a chyngor gan Lywodraeth Cymru