GWOBRAU ARWAIN CYMRU 2019

Pwy a fyddwch yn enwebu eleni ar gyfer “Arweinydd Ifanc (14 – 25 oed)”?

LLWYTHWCH DDOGFEN ENWEBU I LAWR

*Enwebiadau yn cau Dydd Gwener Mehefin 7ed am hanner nos*

ARWEINYDD IFANC (14 – 25 OED)

Mae’r categori hwn yn agored i bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed sydd â rôl arweinyddiaeth mewn unrhyw swydd (cyflogedig neu wirfoddol) h.y. mewn busnes, mewn Gwasanaethau Cyhoeddus, yn y gymuned, mewn ysgolion, colegau neu Addysg Uwch. (Noder: yn achos pobl ifanc o dan 18 oed, peidiwch â danfon y manylion cyswllt i ni. Byddwn yn cysylltu ond â’r i enwebwr.)