Efallai rydych yn cofio, mae CWVYS wedi bod yn cefnogi’r Llywodraeth Cymru i gasglu erthyglau a newyddion ar gyfer y cylchlythyr Gwaith Ieuenctid yn diweddar.

Disgwylir y rhifyn nesaf ym mis Medi, felly hoffem eich annog i anfon gwybodaeth atom am eich newyddion a’ch digwyddiadau erbyn 13eg Awst.

Anfonwch yr holl wybodaeth at ellie@cwvys.org.uk

Yn y rhifyn hwn, byddwn yn myfyrio ar brofiadau a heriau’r 18 mis diwethaf. Byddwn hefyd yn tynnu sylw at sut rydym yn gweithredu’r dysgu sydd wedi deillio o’r pandemig – felly os oes gennych stori sy’n cyd-fynd â’r thema hon o ‘adlewyrchiadau’, byddem wrth ein bodd yn ei chlywed.

Dyma’r Style Guide er mwyn i chi gael syniad o’r hyn y mae’r Tîm Ymgysylltu yn Llywodraeth Cymru yn ei ddisgwyl.

Gallwch ddod o hyd i rifynnau blaenorol yma: https://llyw.cymru/cylchlythyraun-ymwneud-gwaith-ieuenctid

I danysgrifio dilynwch y ddolen hon: https://llyw.cymru/cofrestrwch-i-dderbyn-y-cylchlythyr-gwaith-ieuenctid

Rydym yn edrych ymlaen at weld eich cyflwyniadau!