Mae Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2021 ar agor ar gyfer enwebiadau.

Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud enwebiad, gan gynnwys y ffurflen enwebu ei hun, ar gael ar-lein yma: https://llyw.cymru/gwobrau-rhagoriaeth-gwaith-ieuenctid

Byddem yn ddiolchgar am eich help i rhannu’r wybodaeth hon yn eang trwy eich rhwydweithiau.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Iau 29 Gorffennaf 2021.

Byddwn yn trafod yng nghyfarfod Rhanbarthol nesaf CWVYS ar yr 22ain o Orffennaf, rydym yn annog aelodau CWVYS yn gryf i enwebu eu hunain, mae gan y sector gyfoeth o waith gwych yn digwydd ac mae’n werth ei rannu.