ADRODDIAD CWVYS AR EFFAITH COVID-19

Mae’r ymateb i’n harolwg wedi dangos bod y sector ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru wedi derbyn ac ymateb i her Covid-19 yn sydyn ac yn dda dros ben, gyda llai na 8% o’r Aelodau a arolygwyd yn nodi unrhyw newid gweithredol.

I ddarllen yr adroddiad, cliciwch yma: Adroddiad CWVYS ar effaith Covid-19 ar Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol yng Nghymru. Dylai lawrlwytho’n awtomatig a dylai’r rhai sy’n defnyddio darllenwyr sgrin allu cyrchu disgrifiadau testun o’r graffiau a’r siartiau.

Tra bod hi’n glir bod gan y sector bryderon mawr am y dyfodol ar ôl y cyfyngiadau symud, mae nifer wedi addasu eu gwasanaethau neu ailbwrpasu adnoddau’n sydyn ac wedi parhau i gefnogi’r cymunedau maen nhw’n gweithio ynddynt.

Rydym yn ddiolchgar i bawb a ymatebodd i’n harolwg, gan ystyried y galw ar sylw pobl a’r cynnydd yn straen ac ansicrwydd dros yr ychydig fisoedd diwethaf, nid ydym yn cymryd y ffaith bod ein Aelodau wedi cymryd yr amser i ymateb yn ganiataol. Diolch i’r Aelodau hynny a ddarparodd cyfoeth o wybodaeth i ni, gobeithiwn fod yr adroddiad hwn wedi bod yn ddefnyddiol i holl aelodau CWVYS a’r sector ehangach.

Anelwn at gynnal yr arolwg hwn unwaith y chwarter yn ystod y flwyddyn ariannol hon.

Os yw’r materion yn yr adroddiad hwn yn canu cloch yn eich mudiad, neu os ydych yn gweld cyfleoedd am ymgysylltiad a chefnogaeth ar draws y sector, gallwch weld rhestr o Aelodau CWVYS ar ein gwefan: https://www.cwvys.org.uk/cy/members/

Rydym yn sicr y byddai Aelodau’n croesawu’r cyswllt. Daw gwerth y sector o’i Haelodau a sut rydych yn cefnogi eich gilydd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau e-bostiwch helen@cwvys.org.uk

YOUTH WORK WEEK IN CAERPHILLY

 • Caerphilly County Borough Council Youth service Youth Forum is hosting a meeting with the Leader of the council to discuss learners’ to help prepare young people for a return to School that week – this will be discussed at a wider Youth Forum later in the week and any local young people wishing to get involved in the Youth Forum may get in touch at JONESCL1@CAERPHILLY.GOV.UK
 • Throughout the week, outreach staff will work closely with Gwent Police to advise young people out and about regarding social distancing and how to stay safe – watch out for our youth workers on your street corner!  Online quizzes will take place in connection with this activity on different evenings.
 • Monday-Thursday, youth workers will be running online group sessions and quizzes focussed on the UNCRC, with prizes and certificates linked to this
 • The service is also running a competition for young people to design a picture/poster/poem on what youth work means to them.
 • A mixture of fun activities and wellbeing/self-esteem promoting activities are to be delivered all week (and have been since lockdown began) but this week sees celebration all young people’s fantastic achievements and efforts during lockdown – certificates for this are to be sent out this week.
 • Virtual cooking sessions to make celebratory cakes for Youth Work Week.
 • Online parties
 • A 7 day challenge to create a video on what youth workers mean to young people.
 • All week, the Youth Service is distributing Period Dignity products
 • The Youth service’s/County’s LGBT group for young people meets to celebrate Youth work Week on Saturday 27th.  For information about this group, contact GETHFN@CAERPHILLY.GOV.UK
 • The Youth Services education (EOTAS) groups return to activity from the 24th.