GYNHADLEDD GENEDLAETHOL GWAITH IEUENCTID 2020

Mae’r Gynhadledd Genedlaethol Gwaith Ieuenctid eleni wedi’i datblygu gan Grŵp Marchnata a Cyfathrebu Gwaith Ieuenctid.

Mae wedi’i anelu’n bendant at ymarferwyr gwaith ieuenctid. Bydd cyfle i chi glywed yn uniongyrchol gan y Gweinidog Addysg, a fydd yn sôn am ei blaenoriaethau ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru.

Bydd Keith Towler yn rhoi diweddariad ar waith y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro.

Yn bennaf oll, mae’r gynhadledd wedi’i chynllunio i gefnogi eich dysgu proffesiynol ac i roi cyfle i chi rwydweithio.  

Gweler yr agenda a’r crynodebau o’r sesiynau *yma*

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ddosbarthu’r gwahoddiad i’ch cydweithwyr os gwelwch yn dda.  

Cofrestrwch drwy Eventbrite