Mae Wythnos Gwaith Ieuenctid Cymru yn agosáu!

O’r 23ain i’r 30ain o Fehefin rydym yn dathlu cyfraniad Gwaith Ieuenctid i Gymru a’n pobl ifanc, a pha ffordd well eleni na gyda’r thema ‘lles’?!

I’ch helpu i gymryd rhan mae’r tîm Marchnata a Chyfathrebu (Ellie a Branwen) wedi llunio pecyn adnoddau dwyieithog. Mae 5 delwedd hyfryd (fel yr un uchod) ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg gyda chymhellion i feithrin lles fel “Bod yn Fywiog” a “Parhau i Ddysgu” gan gynnwys yr hashnodau eleni; #WGI22 #YWW22 (y ddau yn sefyll am Wythnos Gwaith Ieuenctid 2022 a) #LlesGI #YWWellbeing (sy’n golygu Lles Gwaith Ieuenctid).

Gallwch ddod o hyd i’r delweddau hynny, Pecyn Gwybodaeth Wythnos Gwaith Ieuenctid a sleidiau PowerPoint defnyddiol Ellie sy’n egluro’r adnoddau a sut y gallech eu ddefnyddio yn ogystal a manylion ar digwyddiadau a gynhelir yn ystod Wythnos Gwaith Ieuenctid a llawer mwy.

Gobeithiwn y bydd yr adnoddau hyn yn ddefnyddiol i chi ac edrychwn ymlaen i weld chi’n rannu eich straeon gwaith ieuenctid ac yn dathlu’r wythnos pan ddaw o gwmpas. Peidiwch ag anghofio tagio @CWVYS pan fyddwch chi’n postio ar twitter, ac wrth gwrs @YWWales ac @Addysg_Cymraeg fel bod eich straeon yn ymestyn ymhell.

Rhowch wybod i mi os oes gennych unrhyw gwestiynau (helen@cwvys.org.uk) neu mae croeso i chi gysylltu ag Ellie@cwvys.org.uk neu Branwen@cwvys.org.uk