Bydd Wythnos Gwaith Ieuenctid (23fed – 30fed Mehefin) yma cyn i ni ei wybod, ond mae dal amser i roi gwybod i ni beth rydych chi wedi bwriadu ei ddathlu eleni!

Gobeithiwn gael rhai asedau i’w rhannu gyda chi cyn gynted â phosibl, ond am y tro gallwn ddweud wrthych mai’r thema yw; “Pam Gwaith Ieuenctid?”. Anogir ymarferwyr a phobl ifanc i ateb y cwestiwn, a rhannu pam y gwnaethant ymwneud â byd gwaith ieuenctid a’r hyn y mae’n ei olygu iddynt.

Os oes gennych unrhyw ddigwyddiadau cyffrous wedi’u hamserlennu neu efallai eich bod yn cynllunio diwrnod o weithredu (ar-lein neu all-lein!), rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost ataf i Helen@cwvys.org.uk neu cysylltwch â’r tîm Marchnata a Chyfathrebu ar gyfer y sector cyfan Manon a Branwen drwy Manon@cwvys.org.uk a Branwen@cwvys.org.uk

Os ydych yn bwriadu ymateb i’r thema byddem wrth ein bodd yn cael ein tagio os byddwch yn postio amdano ar-lein.

Gallwch ddod o hyd i Waith Ieuenctid Cymru ar Trydar/X yma; https://twitter.com/IeuenctidCymru neu tagiwch @IeuenctidCymru

Ein Trydar/X yma; https://twitter.com/CWVYS tagiwch ni drwy @CWVYS

CWVYS Instagram yma; https://www.instagram.com/cwvys_cymru/ tag @cwvys_cymru

Gwaith Ieuenctid Cymru ar Facebook yma; https://www.facebook.com/GwaithIeuenctidCymru/

Peidiwch ac anghofio tagio #YouthWorkWeek24 #WythnosGwaithIeuenctid24 #WhyYouthWork #PamGwaithIeuenctid

Bwletin Gwaith Ieuenctid

Mae Manon a Branwen hefyd yn gweithio ar y Bwletin Gwaith Ieuenctid ar ran y sector yng Nghymru, mae’r rhifyn nesaf i’w gyhoeddi wythnos ar ôl wythnos gwaith ieuenctid, rhywbeth i edrych ymlaen ato unwaith y daw’r dathliadau i ben! Maen nhw’n gofyn i bobl gyflwyno cynnwys erbyn y 10fed o Fehefin os gwelwch yn dda.

Y diwrnod ar ôl Wythnos Gwirfoddolwyr yn dod i ben – efallai y bydd gennych chi straeon hyfryd o’r wythnos i’w rhannu?

Gallwch weld rhifyn diweddaraf y Fwletin yma: Bwletin Gwaith Ieuenctid: Ar Gael Nawr! (govdelivery.com)

Ar gyfer rhifynnau blaenorol o’r Bwletin gweler y dudalen hon: Cylchlythyrau gwaith ieuenctid | LLYW.CYMRU

Os hoffech dderbyn rhifynnau yn y dyfodol yn uniongyrchol gallwch danysgrifio yma: Tanysgrifio i gylchlythyr gwaith ieuenctid | LLYW.CYMRU