O hyn ymlaen bydd dydd Llun cyntaf Mehefin yn ddechrau Wythnos Gwirfoddolwyr, eleni yn nodi 40 mlynedd ers yr wythnos ddathlu hefyd!

Heddi ni am rhannu’r asedau Wythnos y Gwirfoddolwyr gyda chi: https://volunteersweek.org/

Mae’r mwyafrif o’r asedau yn dwyieithog y blwyddyn ‘ma, sy’n ardderchog; https://volunteersweek.org/get-involved/resources/

Mae’r cardiau diolch a’r tystysgrifau ar gael yn y Gymraeg;
https://volunteersweek.org/get-involved/resources/saying-thank-you/

Eleni mae’r dyddiadau wedi newid, yn gorgyffwrdd a Wythnos y Gwirfoddolwyr mae’r Help Llaw Mawr mae obaith fod mudiadau yn gymryd rhan a gall fod yn ffordd o recriwtio mwy o wirfoddolwyr; https://www.thebighelpout.org.uk/

A fyddech gystal â’u rhannu gyda’ch cydweithwyr a rhwydweithiau.