O dros 450 ymgeisydd – i 60 Aelod Senedd Ieuenctid Cymru.
Mae’r amser wedi cyrraedd i ni gwrdd â’r 60 lwcus fydd yn lais dros eu cenhedlaeth.

http://www.seneddieuenctid.cymru

Mae Senedd Ieuenctid Cymru yn ffordd gwbl newydd i ti allu dweud dy ddweud ar y pethau sy’n bwysig i ti yng Nghymru.

Mae’n dechrau gyda ti.

Siarad am y pethau rwyt ti eu heisiau a’u hangen, codi’r materion sy’n bwysig i ti.

Defnyddia Senedd Ieuenctid Cymru fel llwyfan i godi dy lais. Ar gyfer eich dyfodol chi.

Dilynwch nhw:

Instagram

Facebook

Twitter