Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cyfle secondiad i weithio ar ddatblygiad dwy ffrwd gwaith – cyfnewidfa gwybodaeth i Gymru fel rhan o gynnig digidol i bobl ifanc sy’n ymwneud â gwaith ieuenctid, a Chynllun Hawliau Pobl Ifanc.

Mae gwybodaeth bellach am y cyfle hwn yma: Uwch Reolwr Strategaeth Gwaith Ieuenctid – Gwasanaeth Gwybodaeth Ieuenctid, Cynllun Hawliau Pobl Ifanc – Secondiad – Cymraeg

Y dyddiad cau ar gyfer datganiadau o ddiddordeb yw dydd Mercher 19 Ebrill.