Heddiw (Gwener 17 Mai 2024) mae’r Urdd yn rhannu ‘Gweithred yw Gobaith’, Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2024 pobl ifanc Cymru gyda’r byd ar ffurf ffilm animeiddiedig

Ysbrydolwyd Neges Heddwch 2024 gan Ddeiseb Heddwch Menywod Cymru 1923-24 a arwyddwyd gan bron i 400,000 o fenywod ganrif yn ôl.

Mae’n datgan mai “her canrif newydd” yw’r angen i barhau i weithredu dros heddwch, a rhoi diwedd ar erchyllterau, rhyfeloedd a thrais.

Yn gyfrifol am y Neges Heddwch eleni oedd merched sy’n fyfyrwyr ar gyrsiau ESOL (dysgwyr Saesneg fel ail iaith) yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro sydd wedi symud i Gymru a gwneud Cymru yn gartref newydd, ynghyd â rhai o staff, prentisiaid a gwirfoddolwyr benywaidd yr Urdd.

Gobeithiwn y byddwch yn ymuno â ni i rannu’r neges ar ba bynnag lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddiwch;

Facebook: https://www.facebook.com/urddgobaithcymru/videos/811830554194094/

Twitter/X: https://x.com/Urdd/status/1791347675486409195

Instagram: https://www.instagram.com/p/C7DwtRhteS5/

TikTok: https://www.tiktok.com/@urddgobaithcymru/video/7369844401448766752?lang=en

LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7197113789165502465

Threads: https://www.threads.net/@urddgobaithcymru/post/C7Dubp1iboX

Vimeo: https://vimeo.com/urdd/heddwch2024

YouTube: https://youtu.be/qkGK6Pj15qM