Mae G-Expressions yn grŵp dawns cymunedol a ffurfiwyd gennyf i a fy nau gefnder iau sydd ag angerdd cryf dros ddawns.

Fe’i sefydlwyd 1af Tachwedd 2010. Amcanion ‘G-Expressions’ yn ôl bryd hynny oedd ymgysylltu, cefnogi a grymuso wrth gynnig ‘man dawns diogel’ mynediad agored.

Roedd pobl ifanc yn gallu lleoli eu hunain yn hyderus mewn prosesau adeiladu tîm a datblygu sgiliau wrth gael hwyl mewn amgylchedd creadigol ac arloesol. Dros y blynyddoedd, gan weithio ochr yn ochr â’n chwaer sefydliad, Urban Circle Productions, fe wnaethom ddatblygu ac uwchraddio ein hunain ymhellach, gan fwriadu hyrwyddo a chynyddu diddordeb y cyhoedd mewn dawns ac i gefnogi pobl ifanc i ennill dealltwriaeth ac ymarfer y grefft o ddawns.

Yn fyr, gwnaethom ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc ddysgu cyfrifoldeb trwy weithgaredd pwrpasol.

Mae G-Expressions bellach yn gwmni creadigol sy’n canolbwyntio ar ddarparu addysg, perfformiad ac ymgynghoriaeth dawnsio stryd o’r ansawdd uchaf.

Wedi’i sefydlu ar yr egwyddor o ragoriaeth mewn dawnsio stryd yn hawl i bawb, ein nod yw ysbrydoli, creu ac addysgu trwy ddawnsio stryd a diwylliant hip-hop, gyda diddordeb arbennig mewn dysgu a datblygu plant, pobl ifanc, oedolion a cymunedau.

Gallwch ddilyn G-Expressions ar Instagram (GX_wales) a TikTok (gx_wales).