CUBE yw canolfan cymorth cymunedol newydd, yn y Barri, i Bawb.

Rydym yn darparu cymorth i deuluoedd cyfan o amgylch cam-drin domestig, iechyd meddwl, a dibyniaeth. Rydym yn sefydliad adferol sy’n credu mai pobl yw’r arbenigwyr yn eu bywydau eu hunain. Mae ein gwirfoddolwyr, staff ac aelodau’r bwrdd wedi blynyddoedd lawer o brofiad ac arbenigedd yn ein meysydd craidd.

CUBE yn unigryw: ei holl wasanaethau, gweithgareddau, staff, a gwirfoddolwyr brofiad o naill ai cyflwyno gwasanaethau i’r gymuned y Barri a / neu brofiadau byw wrth gael gafael ar gefnogaeth leol. Bydd ein canolfan CUBE yn ofod cymunedol ar gyfer gweithio ar y cyd – man diogel a chroesawgar lle gall teuluoedd ac unigolion gael mynediad at wasanaethau cyfun o dan yr un to, gofod sy’n hygyrch i ddarparwyr gwasanaethau lleol a lle i sefydliadau o ymhellach i ffwrdd ei ddefnyddio.

Bydd y gwasanaethau a’r gefnogaeth rydym yn eu cynnig yn ategu mentrau sy’n bodoli eisoes ac yn rhoi potensial ar gyfer gwaith partneriaeth gymunedol newydd yn y Barri. Yn ystod y cyfnod hwn o cloi, rydym yn gweithio i sefydlu ble a pha anghenion heb eu diwallu mwyaf y gymuned yw, ac rydym yn gweithio gyda gwasanaethau a sefydliadau lleol i ddod â phobl at ei gilydd.

Gwasanaethau CUBE:

SYLWCH: Y tu allan i gloi, dyma’r gwasanaethau y byddwn yn eu cynnig – mae’r rhain mewn print trwm yn rhai yr ydym yn eu datblygu ar hyn o bryd ar gyfer mynediad ar-lein a rhithwir:

 • Therapi celf
 • Gwaith achos
 • Therapi plant
 • Grwpiau cymunedol
 • Datrys gwrthdaro
 • Cwnsela
 • Cefnogaeth cam-drin domestig
 • CBT grŵp ac unigol
 • Hyfforddi bywyd
 • Mentora cymheiriaid
 • Seicotherapi
 • Hyfforddiant diogelu
 • Cydlynu gwasanaeth
 • Cyfeirio
 • Gwirfoddoli â chymorth
 • Cefnogaeth deuluol gyfan
 • Hwyluso gweithdy