Mae CGGC a ProMo-Cymru yn chwilio am bobl ifanc 14-25 oed i ymuno yn yr hyfforddiant fideo a chystadleuaeth ‘Gwneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd’.

Bydd hyfforddiant fideo yn digwydd mewn sawl lleoliad yng Nghymru. Bydd y bobl ifanc yn dysgu sut i greu ffilm fer o’r dechrau.

Byddant yn cael eu grymuso i fynegi’u creadigrwydd.

Erbyn diwedd yr hyfforddiant bydd y bobl ifanc yn gallu creu fideo, gyda golwg broffesiynol, yn ymwneud â gweithredu i newid y byd er gwell.

Cyflwynir y fideos yn yr Ŵyl Ffilm Ar-lein  “Gwneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd” a bydd yn cael ei rannu drwy ymgyrch cyfryngau cymdeithasol cenedlaethol. Bydd panel o wneuthurwyr fideo proffesiynol yn dewis y 5 fideo orau i’w arddangos yng Ngŵyl gofod3 ym mis Mawrth 2020.

Ein bwriad ydy creu gweithgor cynhwysol, felly croesawir pobl o gefndiroedd a phrofiadau gwahanol.

Gobeithiwn y gallwch chi rannu’r neges hon gyda phobl ifanc sydd â stori i’w ddweud a’r awydd i rannu hyn drwy fideo.

Os felly, rhowch wybod i ni drwy e-bost i dayana@promo.cymru