Mae Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2020 bellach yn gwahodd enwebiadau.

Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i enwebu rhywun, gan gynnwys ffurflen enwebu, ar gael ar-lein drwy’r dolenni isod:

https://llyw.cymru/gwobraurhagoriaethgwaithieuenctid

A fyddech gystal â dosbarthu’r wybodaeth hon yn eang drwy eich rhwydweithiau. Y dyddiad cau yw dydd Gwener, 28 Chwefror 2020. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu: Gwobraurhagoriaeth.gwaithieuenctid@llyw.cymru