Gweler isod neges gan Lywodraeth Cymru am ail rownd y grant SVYWO:

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd ail rownd o gyllid ar gael drwy’r grant Sefydliad Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol Strategol (SVYWO). Bydd y rownd hon yn rhedeg o fis Mai 2023 i fis Mawrth 2025.

Yma gallwch ddod o hyd i’r arweiniad a’r ffurflenni cais os dymunwch wneud cais;

Strategic Voluntary Youth Work Organisations Grant 2023-2025 (Round 2) – Information for grant applicants – Welsh

Strategic Voluntary Youth Work Organisations Grant – Application form 2023-2025 (Round 2) – Welsh

Nodwch os gwelwch yn dda y bydd Cynllun Cymorth i Sefydliadau Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol hefyd yn agor yn fuan. Bydd y Cynllun hwn yn cynnig lefelau is o ariannu i sefydliadau gwirfoddol yn ystod 2023-24.

Bydd y Cynllun yn cael ei weinyddu gan CWVYS.

Bydd manylion pellach ar gael yn fuan. Nodwch os gwelwch yn dda na fydd sefydliadau sy’n derbyn arian drwy’r Grant Strategol ar gyfer Sefydliadau Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol yn gymwys i hefyd dderbyn arian drwy’r Cynllun Cymorth i Sefydliadau Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol, ac i’r gwrthwyneb.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau am y Grant Strategol ar gyfer Sefydliadau Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol at gwaithieuenctid@llyw.cymru