Byddem yn ddiolchgar pe gallech gwblhau a rhannu’r * arolwg * hwn i gyfrannu at well cydnabyddiaeth i weithwyr ieuenctid a gweithwyr gwybodaeth ieuenctid yn Ewrop.

ESCO yw’r gronfa ddata amlieithog Ewropeaidd o Sgiliau, Cymwyseddau, Cymwysterau a Galwedigaethau sy’n cael eu rhedeg gan y Comisiwn Ewropeaidd, y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol ar gyfer Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant.

Nod yr arolwg yw egluro galwedigaeth Gweithiwr Ieuenctid ac ychwanegu galwedigaeth benodol i Weithiwr Gwybodaeth Ieuenctid yn ESCO.

Mae’n bwysig nodi, er ein bod ni yng Nghymru yn adnabod Gwaith Ieuenctid a Gweithwyr Ieuenctid fel teitlau gwarchodedig penodol (ac mae’n ofynnol i ni gofrestru i ymarfer gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg), mae gan rai gwledydd ledled Ewrop ddiffiniadau ychydig yn wahanol, neu ddim diffiniadau cytunedig o gwbl, yn wir mewn rhai gwledydd nid yw’n bosibl ennill cymhwyster fel gradd mewn Gwaith Ieuenctid.

Mae’r arolwg hwn yn gyfle gwych i rannu’r hyn rydych chi’n ei werthfawrogi am y diffiniadau sydd gennym yng Nghymru o beth yw gwaith ieuenctid a beth yw Gweithwyr Ieuenctid.

Llenwch yr arolwg yma erbyn 31 Tachwedd.

Diolch i’n ffrindiau yn EurodeskDU ac ERYICA am rhannu gyda ni.