Neges gan Wasanaeth Ieuenctid Torfaen yn rhoi ychydig mwy o fanylion am eu digwyddiad yn ystod Wythnos Gwaith Ieuenctid sy’n cael sylw yn y Calendr yma; https://www.cwvys.org.uk/event/wythnos-gwaith-ieuenctid/?lang=cy

 

 

Cysylltu Trwy Goginio

Ymunwch â ni’n rhithiol am 4 o’r gloch bnawn Gwener, 24ain Mehefin i gysylltu gyda phobl ifanc eraill i baratoi a bwyta brechdanau lapio blasus, iachus.

Bydd y weithgaredd yn digwydd ar Microsoft Teams ac ar gael drwy gyfwrng y Gymraeg a’r Saesneg.

Byddwch chi angen bara lapio (‘wraps’) ac ychydig o olew llysiau, yna gallwch ddewis pa bynnag gynhwysion ‘rydych yn eu hoffi!

Dolen Microsoft Teams Cysylltu trwy goginio / Connect through Cooking

 

Cynhwysion

Fe fydd arnoch chi angen wraps a rhywfaint o olew llysiau ond ar wahân i hynny, gallwch chi ddewis pa bynnag gynhwysion rydych chi’n eu hoffi!
Rhai opsiynau;

Caws
Cyw iâr
Tofu
Falafel
Pupur
Nionod
Letys
Tomatos
Hwmws
Madarch
Salsa
Mayo

Mae croeso i chi addasu i’ch flas a’ch cyllidebau.

Pa offer fydd ei angen arnoch chi?

Padell ffrio
Ysbatwla
Cyllell/iau
Byrddau torri
Hob coginio
Olew llysiau

 

NODIADAU DIOGELWCH

Mae cyllyll yn finiog! Dim rhedeg, trywanu na thorri unrhywbeth heblaw’r cynhwysion. Mae tân yn boeth! Peidiwch â chyffwrdd a chymerwch ofal pan mae olew’n tasgu. Gwnewch yn siwr eich bod yn gwneud y gweithgaredd yn ddiogel, ac ochr yn ochr â rhywun cyfrifol petai angen.