Ddoe cyhoeddodd gwefan y Llywodraeth Cymru Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, yn ymateb i adroddiad terfynol y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro.

Mae manylion ar adroddiad y Bwrdd yma; https://www.cwvys.org.uk/adroddiad-terfynol-y-bwrdd-gwaith-ieuenctid-dros-dro/?lang=cy 

Dilynwch y ddolen yma i weld y Datganiad Ysgrifenedig: Yr wybodaeth ddiweddaraf am argymhellion y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro (20 Rhagfyr 2021) | LLYW.CYMRU