Fel y clywsoch efallai, yn sicr i’r rhai a daeth i’r Cyfarfod Rhanbarthol bore ‘ma, mae’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro wedi cyhoeddi eu hadroddiad terfynol, “Mae’n Bryd Cyflawni dros Bobl Ifanc yng Nghymru”; https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-09/sicrhau-model-cyflawni-cynaliadwy-ar-gyfer-gwasanaethau-gwaith-ieuenctid-yng-nghymru-adroddiad-terfynol.pdf

Yma gallwch ddod o hyd i ‘ffeithlun’ ar gyfer Pobl Ifanc; https://llyw.cymru/adroddiad-bwrdd-gwaith-ieuenctid-dros-dro-beth-yw-dyfodol-gwaith-ieuenctid-yng-nghymru-ffeithlun-i

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen datganiad cychwynnol y Gweinidog; https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-cyhoeddi-adroddiad-bwrdd-gwaith-ieuenctid-dros-dro-cymru

Os ydych chi am rhannu fideo fyr am yr adroddiad, dyma fe;