Mewn ymateb i argyfwng Coronafirws a’r cyfnod cloi ledled y wlad ym mis Mawrth 2020, gwnaethom arolwg o’n Haelodau ym mis Mai 2020 a rhyddhau adroddiad ym mis Mehefin y flwyddyn honno, i asesu ac adrodd ar effaith y pandemig ar y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru.

Rhannwyd yr adroddiad hwnnw yn eang ac ar y cyd â’n Haelodau buom yn ymgysylltu â Llywodraeth Cymru i ddarparu canllawiau Coronafirws penodol ar gyfer gweithredu gwasanaethau ieuenctid yn ddiogel ym mis Awst 2020. Wrth i’r haf ddod yn Hydref a Gaeaf, ac ar ôl chyfnod cloi byr arall ym mis Tachwedd 2020, gwnaethom benderfynu arolygu ein Haelodaeth eto, i fesur naws ac effaith barhaus y pandemig ar y sector ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru.

Dyma’r adroddiad hwnnw, sydd yn cyflwyno canlyniadau ein harolwg diweddaraf, a oedd ar agor rhwng Tachwedd 2020 ac Ionawr 2021. Diolch i bawb a gyfrannodd ato.