Cyfarfodydd Cymdeithasol Rhanbarthol CWVYS trwy ZOOM, yn cael eu trefnu pob pythefnos i’r sector gwaith ieuenctid gwirfoddol.  Credwn yn ystod y cyfnod COVID-19 ei fod yn holl bwysig i estyn allan at ein haelodau a’u cefnogi.

Rydym am ddarparu gofod cefnogol i’r sector:-

  • Cadw mewn cyswllt gyda’n gilydd
  • Cefnogi a rhannu gwybodaeth a dealltwriaeth
  • Cyfathrebu pryderon a materion o bwys y sector i eraill
  • A bach o hwyl

Cysylltwch gyda Catrin James catrin@cwvys.org.uk i dderbyn gwahoddiad i ymuno yn y cyfarfod yn eich rhanbarth chi:-

Canol De a De ddwyrain Cymru  – 16/4/20 –10am to 11am

Gogledd Cymru – 17/4/20 10yb to 11yb

De Orllewin a Chanolbarth Cymru –  17/4/20 2yp to 3yp

Diolch