Bydd CWVYS yn cynnal digwyddiad hysting ar-lein ddydd Iau 28 Ionawr 2021 rhwng 6.00pm – 8.00pm.

Cyn etholiadau’r Senedd ym mis Mai 2021, bydd CWVYS yn cynnal digwyddiad hysting ar-lein i’w Aelod-sefydliadau ofyn cwestiynau i gynrychiolwyr pleidiau gwleidyddol yng Nghymru.

Cyhoeddir manylion y cynrychiolwyr hynny yn fuan.

Fodd bynnag, rydym yn falch iawn o gadarnhau mai Keith Towler, Cadeirydd Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro Cymru, fydd ein siaradwr gwadd.

Bydd Keith yn darparu diweddariad pwysig ar waith y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro yn ogystal â’r cyd-destun y bydd yr hystings yn seiliedig arno: Maniffesto CWVYS; dull seiliedig ar hawliau o weithio ieuenctid yng Nghymru; a beth mae pobl ifanc eisiau ei weld yn digwydd iddyn nhw.

Byddwn yn gwahodd cwestiynau gan Aelod-sefydliadau CWVYS ac yn eu gofyn i’n gwesteion yn y digwyddiad. Cadwch lygad am eich cyfle i gyflwyno cwestiynau i CWVYS maes o law.

I gael golwg ar ein maniffesto ewch i: https://www.cwvys.org.uk/manifesto-cwvys/?lang=cy