Efallai y byddwch yn cofio bod CWVYS wedi lansio bwrsari yn unig i aelodau CWVYS yn ein CCB yr haf ‘ma.

Diolch yn fawr iawn i bawb a wnaeth gais!

O’r diwedd, dyma’r penderfyniadau…

Llongyfarchiadau mawr i

Clwbiau Bechgyn a Merched Cymru
Carmarthenshire Young Carers
DrMz
KPC Ieuenctid a cymuned
Ministry of Life
National Youth Advocacy Service
Gwyl Grai
Talking Hands
Volunteering Matters Wales
YMCA Abertawe

bursary


Rydym yn edrych ymlaen at weld eich prosiectau creadigol anhygoel dros y misoedd nesaf!