Taith yw rhaglen cyfnewid dysgu rhyngwladol newydd Cymru.

Hoffech chi wybod mwy am sut i wneud cais i Rhaglen Taith a beth sydd ar gael i’r sector Ieuenctid?

Bydd Taith yn cynnig cyllid a chefnogaeth i fudiadau ieuenctid ledled Cymru, gan ganolbwyntio’n benodol ar y rhai sydd heb unrhyw brofiad neu brofiad cyfyngedig o symudedd rhyngwladol.

 

 

 

 

 

 

 

 

I gael rhagor o wybodaeth am weithgareddau cymwys, hyd a chyfraddau grant, gweler Canllawiau Rhaglen Taith

 

Gallwch ddod o hyd i restr o Gwestiynau Cyffredin yma; https://www.cwvys.org.uk/taith-gwestiynau-cyffredin/?lang=cy

Os oes gennych cwestiynnau, mae croeso i chi cysylltu a Helen Jones, Swyddog Cyfathrebu CWVYS drwy helen@cwvys.org.uk