Mae’r Gronfa Waddol Ieuenctid wedi agor cylch grant newydd gwerth £ 6.5m COVID19 i gefnogi plant bregus yng Nghymru a Lloegr sydd mewn perygl o drais ieuenctid.

Bydd 50% o gyfanswm y cyllid sydd ar gael yn cael ei gadw ar gyfer elusennau a mentrau cymdeithasol.

Darganfyddwch mwy yma:

https://youthendowmentfund.org.uk/youth-endowment-fund-commits-6-5m-to-reach-invisible-children/embed/#?secret=pSeK4H4cWg

Gwnewch cais yma: https://www.tfaforms.com/4823161