Shwmae…. Mae gan Youth Cymru gyfle cyffrous i wirfoddolwyr i ymuno a’i bwrdd ymddiriedolwyr!

Dyma beth mae’n nhw’n edrych amdano a beth allech chi cyfathrebu i sefydliad bywiog iawn!

Rydym yn edrych i adnewyddu, tyfu ein bwrdd ac arallgyfeirio ein sgiliau.

Rydym yn edrych am diddordeb a chymwysiadau gan bobl sy’n rhannu ein hangerdd dros gefnogi pobl ifanc ac sy’n cael eu cymell i ddarparu arweiniad strategol i sefydliad sydd â’i uchelgais a’i amcan yw galluogi pobl ifanc yng Nghymru i ffynnu, datblygu a chyrraedd eu potensial; gan eu galluogi i gyfrannu’n gadarnhaol at eu cymunedau a’u gwlad.

Ein nod yw adlewyrchu’r cymunedau rydyn ni’n gweithio ynddynt ac rydyn ni’n awyddus i glywed gan grwpiau sydd, ar hyn o bryd, heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein bwrdd gan gynnwys pobl â chefndir BAME, menywod, unigolion ag anabledd neu nam a LGBT.

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i’n gwefan.  https://youthcymru.org.uk/trustee-vacancies/