Ydych chi’n 14-18 mlwydd oed, neu’n gweithio gyda phobl ifanc? Dewch yn ymchwilydd gweithredu a gwnewch wahaniaeth!

Byddwch yn edrych i mewn i brofiadau pobl ifanc o fywyd yn ystod y pandemig # Covid19 – cymerwch ran i helpu i amddiffyn hawliau a diogelwch pobl ifanc.

Y dyddiad cau y Mai 13

Cymhwyswch ar Wefan Eurodesk UK: https://www.eurodesk.org.uk/young-peoples-experiences-life-during-covid-19-pandemic