Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 11 Mehefin 2024, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

FFURFLEN AR-LEIN

Ymateb ar-lein

Mae fersiwn i blant a phobl ifanc o’r ffurflen ar-lein hefyd wedi’i chynhyrchu.

Ymateb ar-lein (fersiwn i blant a phobl ifanc)

Mae ffurflen ymateb hawdd ei ddeall hefyd ar gael.

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar fersiwn newydd o’r Strategaeth Iechyd Meddwl a Llesiant Meddyliol i Gymru. Bydd y strategaeth yn cymryd lle’r strategaeth ddeng mlynedd flaenorol law yn llaw at iechyd meddwl.

Rydym hefyd yn gofyn am farn ar fersiwn ddrafft newydd o’r Strategaeth Atal Hunanladdiad a Hunan-Niweidio.

Mae adnoddau ar gael i’ch helpu i gynnal trafodaethau mewn grwpiau am y strategaethau. Bydd y pecynnau ymgysylltu hyn yn darparu gwybodaeth ichi i siarad ag eraill i’w helpu i ddatblygu eu hymatebion eu hunain i’r ymgyngoriadau. Mae adnoddau ar gael ar gyfer oedolion a phobl ifanc: