Mae CWVYS yn cefnogi Llywodraeth Cymru i gasglu erthyglau a newyddion ar gyfer y cylchlythyr Gwaith Ieuenctid.

Rydym yn eich annog i anfon eich straeon a’ch erthyglau atom ar gyfer y rhifyn nesaf, sydd i’w gyhoeddi ym mis Ionawr, a’r pwnc yw Cyfranogiad.

Mae etholiadau’r flwyddyn nesaf yn gweld cyfranogiad pobl ifanc 16-17 oed am y tro cyntaf – efallai yn y cylchlythyr y gallech gynnwys stori ar eich syniadau neu weithio i drafod y pwnc hwn gyda’r bobl ifanc rydych yn ymgysylltu â nhw.

Yma (ochr yn ochr ag adnoddau LlC a Chomisiwn Etholiadol) gallwch ddod o hyd i wybodaeth gan y Senedd, sy’n cynnwys cynllun sesiwn ac mae adnoddau ar gyfer arweinwyr grwpiau ieuenctid i gyd ar gael ar HWB (Nid oes angen cyfrif HWB arnoch i’w lawrlwytho).

Yn ein Cylchlythr diwethaf gwnaethom rannu ‘canllaw canllaw’ LlC am syniad o’r hyn y mae tîm Ymgysylltu â Phobl Ifanc yn Llywodraeth Cymru yn ei ddisgwyl.

Gallwch ddod o hyd i rhifynnau blaenorol yma

Danysgrifiwch yma

Mae’r tîm yn gobeithio y bydd cynnwys wedi’i gasglu ar gyfer y rhifyn nesaf erbyn yr 11eg o Ragfyr os gwelwch yn dda, anfonwch ef at helen@cwvys.org.uk 

Rydym yn edrych ymlaen at eich cyflwyniadau!