Cymwysterau Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid Cyd-Bwyllgor Trafod (JNC) Lefelau 2 a 3 a sut maent yn cyd-fynd â chymwysterau Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid Proffesiynol JNC yng Nghymru 

Cafodd y gyfres newydd o gymwysterau gwaith ieuenctid Lefel 2 a Lefel 3, ei ddatblygu’n gyntaf yn 2015, ac wedi cael eu hadnewyddu ac ar gael o 1 Ebrill 2020.

Fel o’r blaen, mae’r rhai ar lefel Tystysgrif yn rhoi cydnabyddiaeth Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid JNC a Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid Cynorthwyol JNC i’r rhai sy’n eu cwblhau. 
Mae’r papur hwn yn cynnwys holl gymwysterau gwaith ieuenctid JNC gyda chanolbwynt penodol ar y cymwysterau ar gyfer Gweithwyr Cefnogi Ieuenctid. 

https://etswales.org.uk/home.php?page_id=8756&setLanguage=4