*Cliciwch yma* am ddogfennau a baratowyd gan bob gwlad yn y DU ar gyfer y Ganolfan Effaith Ieuenctid.
Mae CCGIG wedi datblygu cysylltiadau agos â’r CEI ac ar hyn o bryd mae ganddym 6 o’n aelodau yn ymgymryd â’r YPQI fel rhan o’r peilot cyntaf yng Nghymru. Bydd chwech arall yn ymgymryd â’r rhaglen yn 2020 a chwech arall yn 2021.
Ysgriffennodd CCGIG y papur ar gyfer Cymru, gallwch ddod o hyd i’r papur *yma*