Mae Media Academy Cymru (MAC) yn gweithio gyda’r Gronfa Waddol Ieuenctid ar ‘Peer Action Collective’, prosiect arloesi ymchwil cymheiriaid!

Dyma neges gan dîm MAC am gyfle sydd ganddyn nhw ar hyn o bryd i ymuno â nhw;

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio gweithiwr ieuenctid cymwys i fod yn gydlynydd prosiect ar gyfer prosiect ymchwil cyffrous; Cyd-weithredwr Cymheiriaid (PAC). Rhwydwaith arloesol o bobl ifanc yw PAC, sy’n dylunio ac yn cynnal ymchwil am brofiadau pobl ifanc o drais.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gefnogi pedwar tîm o ymchwilwyr cymheiriaid i ymgysylltu â phobl ifanc eraill ar draws cymunedau i gyflawni canlyniadau prosiect a helpu i newid y byd!

Cydlynydd Prosiect PAC

Prif Sylfaen: Caerdydd
Oriau: Llawn amser (37 awr yr wythnos)
Cyflog: £ 26,000 y flwyddyn
Hyd: Tymor penodol tan 31 Rhagfyr 2022
Dyddiad Cychwyn: Cychwyn Ar Unwaith Ar Gael

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am y swydd hon neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch melanie@mediaacademycymru.wales neu ffoniwch ni ar 029 20 667 668

Mae’r ceisiadau’n cau ar 06 Ionawr 2022 (hanner dydd)

Edrychwch ar ein gwefan i ddarganfod mwy am bwy ydym ni a beth rydyn ni’n ei wneud trwy www.mediaacademycymru.wales