Hoffwn tynnu eich sylw eto tuag at y swydd wag am Cynorthwyydd Cyfathrebu Digidol.

Bydd y person yn y swydd yn cefnogi waith Ellie Parker, y Swyddog Marchnata a Chyfathrebu ar gyfer y sector Gwaith Ieuenctid.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn ddwyieithog i gael eu hystyried gan ei fod yn ofyniad hanfodol ar gyfer y rôl.

Mae’r dyddiad cau wedi wedi’i ymestyn. Mae’r dyddiad cau wedi ymestyn i Hydref 24 2021.

Oriau gwaith: 30 yr wythnos

Hyd y cytundeb: Hydref 2021 i 31 Mawrth 2022

Mwy o manylion yma; Swydd wag – Cynorthwyydd Cyfathrebu Digidol

Cysylltwch a Paul@cwvys.org.uk am pecyn cais.