Mae Cymwysterau Cymru wedi lansio Cymwys ar gyfer y Dyfodol, eu ymgynghoriad sy’n edrych ar y cymwysterau sydd eisiau am y cwricwlwm newydd.

Eu gweledigaeth yw bod pobl ifanc 16 oed yng Nghymru yn cymryd cymwysterau uchel eu parch sy’n eu hysbrydoli a’u paratoi ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith – ac mae’nt yn awyddus i wybod beth yw eich barn chi.

Gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth wrth dilyn y ddolen isod:

https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cymwys-ar-gyfer-y-dyfodol/