Digwyddiad ymwybyddiaeth ac ymgysylltu (Gogledd Cymru) ar gyfer sefydliadau a all helpu gefnogi cyflwyno’r cwricwlwm newydd yng Nghymru

Fe’ch gwahoddir i fynychu gweithdy i’ch diweddaru am ddatblygiad cwricwlwm drafft newydd Cymru 2022 ac i ystyried sut y gall sefydliadau eraill gefnogi cyflwyno’r cwricwlwm newydd mewn ysgolion.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i glywed am enghreifftiau o arferion da. Rhannwch y gwahoddiad gyda’ch rhwydwaith ehangach.

Cynhelir y gweithdy yng Ngwesty’r Imperial, Llandudno, LL30 1AP ar 11 Rhagfyr 2019, bydd yn dechrau am 10:00am ac yn gorffen am 14:00pm.

Cofrestrwch yma https://www.eventbrite.co.uk/e/organisations-who-can-support-delivery-of-the-new-curriculum-in-wales-tickets-82010747353