Mae Partneriaeth Ieuenctid a Chwarae Wrecsam yn elusen a sefydlwyd yn ddiweddar sy’n ceisio gwella gwasanaethau chwarae ac ieuenctid mewn cymunedau lleol ledled Wrecsam, gan gynnwys darparu ymgysylltiad rhanddeiliaid cymunedol aml-genhedlaeth.

Maent yn hwyluso partneriaeth gydweithredol o sefydliadau lleol, y mae pob un ohonynt yn darparu gwasanaethau chwarae ac ieuenctid yn lleol.

Mae Partneriaeth Ieuenctid a Chwarae Wrecsam yn gweithio gyda chymunedau i gefnogi, sefydlu a llywio darpariaethau ar gyfer plant a phobl ifanc. Maent wedi hwyluso partneriaeth o sefydliadau chwarae ac ieuenctid lleol, i wella cydweithredu a gwasanaethau, gan arwain at well darpariaeth i bobl ifanc, a datblygu proses wirfoddoli ar y cyd ar draws partneriaid.