Chwarae Cymrus yw’r elusen genedlaethol ar gyfer chwarae plant. Rydym yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o angen a hawl plant a phobl ifanc i chwarae a hyrwyddo arfer da ar bob lefel o benderfyniadau ym mhob man lle gallai plant chwarae.

Rydym yn darparu cyngor ac arweiniad i gefnogi pawb sydd â diddordeb, neu gyfrifoldeb dros ddarparu ar gyfer chwarae plant, fel y bydd Cymru undydd yn fan lle rydym yn cydnabod ac yn darparu ar gyfer anghenion chwarae pob plentyn.