Mae Prosiect Ieuenctid a Chymuned Cathays & Central (CCYCP) yn sefydliad ac elusen dielw sy’n ceisio gwasanaethu a darparu ar gyfer cymuned Cathays a chanol Caerdydd.

Mae’n cael ei reoli gan bwyllgor gwirfoddol o aelodau etholedig o’r ardal leol.